Hjem

Velkommen til lægerne Bojsen, Kramer & Lysdahl

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonBESTIL MEDICIN

Find_vejFIND VEJ

 

Generelle oplysninger om klinikken       

Selvbetjening:

Har du mulighed for det, så bestil medicin og tider elektronisk på  Sundhed.dk og brug din NemID eller via Emailkonsultation.dk

På Det Fælles Medicinkort  FMK-online.dk er der en oversigt over dine recepter. Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer.
Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Har du en smartphone er der udarbejdet en ny app "Min Læge", som vi anbefaler du downloader. Det er gratis.


Her kan du skrive mail og læse vores svar, bestille medicin, se hvilke aktive recepter du har på apoteket, bestille tider, se vaccinationsstatus m.v.

 

Klinikkens åbningstider er:

Mandag:   kl. 8-16
Tirsdag:   kl. 8-16
Onsdag:   kl. 8-17
Torsdag:   kl. 8-16
Fredag:   kl. 8-16

Bemærk frokost lukket mellem kl. 12.30-13.00.

Mellem kl. 16.00-08.00 og på søn- og helligdage henvises til Lægevagten på tlf.: 70 15 07 00

Telefontiden mellem kl. 8-9 vil blive passet af læger, sygeplejersker og sekretærer.
Telefontiden mellem kl. 9-12 bliver passet af sekretærer og sygeplejesker.

Medbring altid dit sygesikringsbevis og meld venligst afbud i god tid såfremt du bliver forhindret.

Sundhedsstyrelsen, Afhængighedsskabende medicin
Får du afhængighedsskabende medicin, fx sovemedicin, beroligende medicin eller morfinpræparater skal du have en tid til konsultation, når recept skal fornyes.
Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon!
Link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160914