Velkommen til lægerne Bojsen, Kramer & Lysdahl

 

 

NYT

NYT NYT VEDR YDELSESBESKEDER I MIN LÆGE-APP
Ydelsesbeskeder i Min Læge-appen giver patienten indblik i den afregning, som almen praksis har lavet på baggrund af patientens kontakt. Klinikken kan også afregne for ydelser, hvor patienten ikke selv har haft kontakt med klinikken. Dette inkluderer fx kontakt med den kommunale social- og sundhedsforvaltning, eller hvis en anden har kontaktet klinikken på patientens vegne. 

En ydelsesbesked vil som udgangspunkt blive sendt til patienten én gang i døgnet på hverdage i klinikkernes åbningstid, hvis der er afregnet en grundydelse på patienternes CPR-nummer det foregående døgn. Patienterne kan nemt fjerne notifikationer for ydelsesbeskeder i appen. 

 

Generelle oplysninger om klinikken       

Digitalisering af kørekortattester

Link til elektronisk kørekortattest.  Benyt nedenstående link og log på med MitID: 

https://selvbetjening.egki.dk/370/LA900_000?displaystyle=borgerdk

Bestil derefter tid i klinikken til udfyldelse af resten af kørekortattesten., som derefter videresendes elektronisk.

Kørekortattesten afregnes efter konsultationen.

 

***

Vi har "tid samme dag" hos lægerne

Vi er overgået til en ny måde at visitere tiderne hos lægerne pr. 1/3-2023. Det fungerer således, at du skal ringe den dag du har behov for lægehjælp til f.eks. smerter i øre, hals, ryg, knæ, skulder, mave, muskelsmerter, hudforandringer m.v.
Du kan bestille tid fra kl. 8 – 12 og få tilbudt en tid samme dag fra kl. 13, så længe vi har ledige tider.

Det vil stadig være muligt at booke planlagte tider hos lægerne til børneundersøgelser, samtaler, kommunale attester, forsikringspapirer m.v.

Sygeplejerskernes visitation og tider ændres ikke.

***

 

Kontakt til klinikken via e-mail

Vi har åbent for email-konsultationer mandag til fredag.

***

 

Selvbetjening:
Har du mulighed for det, så bestil medicin og tider elektronisk på  Sundhed.dk og brug din NemID eller via patientportalen

På Det Fælles Medicinkort  FMK-online.dk er der en oversigt over dine recepter. Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer.
Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Har du en smartphone er der udarbejdet en ny app "Min Læge", som vi anbefaler du downloader. Det er gratis. Her kan du skrive mail og læse vores svar, bestille medicin, se hvilke aktive recepter du har på apoteket, bestille tider, se vaccinationsstatus m.v.

***

 

Klinikkens åbningstider er:
Mandag....kl. 08.00-16.00
Tirsdag.....kl. 08.00-16.00
Onsdag.....kl. 08.00-17.00
Torsdag....kl. 08.00-16.00
Fredag......kl. 08.00-16.00

Bemærk frokost lukket mellem kl. 12.30-13.00.

Telefontiden mellem kl. 8-9 er til akutte henvendelser, tidsbestilling og spørgsmål til lægerne. Telefonen bliver passet af læger, sygeplejersker og sekretærer.

Telefontiden mellem kl. 9-12 er til receptfornyelser og svar på prøver. Telefonen bliver passet af sekretærer og sygeplejesker.

Mellem kl. 16.00-08.00 og på søn- og helligdage henvises til akuthjælp i Region Sjælland tlf. 1818 (lægevagt, skadestue og psykiatrik akutmodtagelse)

Medbring altid dit sygesikringsbevis og meld venligst afbud i god tid såfremt du bliver forhindret.

***

 

Sundhedsstyrelsen, Afhængighedsskabende medicin:
Får du afhængighedsskabende medicin, fx sovemedicin, beroligende medicin eller morfinpræparater skal du have en tid til konsultation, når recept skal fornyes.
Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon!
Link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160914