Velkommen til lægerne Bojsen, Kramer & Lysdahl

Generelle oplysninger om klinikken       

 

Tidsbestilling efter 1/3-2023

Vi overgår til ny måde at visitere tiderne hos lægerne på pr. 1/3-2023. Det vil fremover være muligt at bestille tid den dag du får behov til f.eks. smerter i øre, hals, ryg, knæ, skulder, mave, muskelsmerter m.v. Du kan bestille tid fra kl. 8 – 12 og få tilbudt en tid samme dag fra kl. 13.

Det vil stadig være muligt at booke planlagte tider hos lægerne til børneundersøgelser, samtaler m.v.

Sygeplejerskernes visitation og tider ændres ikke.

 

OBS værnemidler I Næstved Lægecenter

Vi anbefaler stadig, at du bærer mundbind eller visir i Næstved Lægecenter, hvis du har gener fra luftvejene. 

 

***

 

Selvbetjening:
Har du mulighed for det, så bestil medicin og tider elektronisk på  Sundhed.dk og brug din NemID eller via Emailkonsultation.dk

På Det Fælles Medicinkort  FMK-online.dk er der en oversigt over dine recepter. Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer.
Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Har du en smartphone er der udarbejdet en ny app "Min Læge", som vi anbefaler du downloader. Det er gratis. Her kan du skrive mail og læse vores svar, bestille medicin, se hvilke aktive recepter du har på apoteket, bestille tider, se vaccinationsstatus m.v.

***

 

Klinikkens åbningstider er:
Mandag....kl. 08.00-16.00
Tirsdag.....kl. 08.00-16.00
Onsdag.....kl. 08.00-17.00
Torsdag....kl. 08.00-16.00
Fredag......kl. 08.00-16.00

Bemærk frokost lukket mellem kl. 12.30-13.00.

Telefontiden mellem kl. 8-9 er til akutte henvendelser, tidsbestilling og spørgsmål til lægerne. Telefonen bliver passet af læger, sygeplejersker og sekretærer.

Telefontiden mellem kl. 9-12 er til receptfornyelser og svar på prøver. Telefonen bliver passet af sekretærer og sygeplejesker.

Mellem kl. 16.00-08.00 og på søn- og helligdage henvises til akuthjælp i Region Sjælland tlf. 1818 (lægevagt, skadestue og psykiatrik akutmodtagelse)

Medbring altid dit sygesikringsbevis og meld venligst afbud i god tid såfremt du bliver forhindret.

***

 

Sundhedsstyrelsen, Afhængighedsskabende medicin:
Får du afhængighedsskabende medicin, fx sovemedicin, beroligende medicin eller morfinpræparater skal du have en tid til konsultation, når recept skal fornyes.
Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon!
Link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160914