Visioner og værdier

 

Visioner

Vi ønsker at være en klinik:

•       Der arbejder som et team med plads til individuelle forskelligheder

•       Med høj faglighed

•       Med høj arbejdsglæde hvor alle medarbejdere og patienter kan mærke en god stemning

•       Der er økonomisk ansvarlig og er effektiv og omstillingsparat

•       Med god og synlig ledelse

 

Værdigrundlag

•       Vi udnytter at individerne i teamet har forskellige forcer og ressourcer, hvilket styrker arbejdet hen mod det fælles mål. Vi har respekt for individernes forskelligheder, hvilket vi ser som en styrke frem for en udfordring. Vi efterlever det ved at være rummelige og give plads til personlige forskelligheder. Vi sørger for at alle bliver hørt.

•       Vi holder os ajour og arbejder i henhold til gældende kliniske vejledninger. Vi deltager alle i kurser og anden efteruddannelse indenfor hvert vores fagområde. Vi implementerer nyeste viden i vores hverdag. Vi bruger modeller der hjælper os med at håndtere vores kroniske patienter.

•       Vi ønsker at alle oplever glæde ved at gå på arbejde hver dag, og at alles ressourcer udnyttes på bedste og mest meningsfulde vis. Alle mødes med respekt og omsorg i klinikken. Vi er gode til at spørge ind til hinanden og bakker op omkring hinanden. Vi laver arrangementer hvor det sociale er i højsædet.

•       Vi har en sund økonomi i klinikken med fokus på både indtægter og udgifter. Vi bruger tid og ressourcer mest hensigtsmæssigt, og vi sætter os ind i overenskomsten og bruger denne i dagligdagen. Vi er omstillingsparate i forhold til nye aftaler fra centralt hold.

•       Ledelsen udstikker klare strategier og retningslinjer, er synlige i den daglige drift og har en klar og entydig kommunikation. Der sættes fokus på og tid af til ledelse i hverdagen.